Jozef Práznovský je výtvarníkom venujúcim sa kresbe, maľbe, grafike, kolážam a kombinovanej technike. Má však aj jednu netradičnú záľubu. Od roku 1999 vyrába miniatúrne betlehemy. Doposiaľ ich vytvoril viac ako 1000.