Rokokový klenot Bratislavy, Mirbachov palác, dostal novú fasádu. Budova patrí k najzachovalejším stavbám z pôvodnej architektúry starého Prešporka. Práce na obnove fasády začali v druhej polovici júla a skončili začiatkom októbra.