Že slovenky patria bez pochyby medzi najkrajšie ženy na svete azda netreba pripomínať. V našom hlavnom meste sa hľadala najkrajšia Bratislavčanka, a vedzte, že porota to mala pri rozhodovaní poriadne ťažké.