Veľa vecí sa dá fyzikálne zmerať. Ale zmerať ženskú krásu, to je veľký problém. Jedna z možností ako posúdiť túto veličinu je voľba Miss. I keď je to subjektívne posudzovanie, má to aký – taký výsledok. Pozrieme sa do Malaciek na prípravu Miss Záhoria.