Súťaž mladých dobrovoľných hasičov vyzerá na prvý pohľad ako hra. Ale takáto hra prináša návyky a skúsenosti, ktoré sa zídu vo vyššom veku. Tak tomu bolo aj na medzinárodnej súťaži vo Vysokej pri Morave.