Vinárske tradície neodmysliteľne patria k viacerým regiónom na západnom Slovensku. Ich tradícia sa zachováva aj dodnes. Svedčí o tom napríklad modranské vinobranie, ktoré opäť prilákalo množstvo turistov.