Graffiti je osobitý spôsob písania sprejom na múry a veľké betónové plochy v mestách, na vagóny a podobne. Označuje buď sprejera (teda tvorcu graffiti – writera) alebo tvorbu graffiti ako anonymný výtvarný prejav rozšírený na Slovensku najmä po revolúcii. Sprejeri však páchajú nemalé škody! Ide tak o vandalizmus. Dnes sú mestá natoľko presýtené graffitmi, že vytvárajú vizuálny smog.