Trnava ako prvé slobodné kráľovské mesto bola strediskom stretnutí významných osobností. V meste sa v minulosti stretávali šľachtici, králi, ako aj umelci z Benátok, ktorí zdobili dodnes udržiavané kultúrne pamiatky. Do historického námestia v Trnave sa v súčasnosti po dlhšej pauze vracajú umelci a oživuje sa kultúra v meste.