Oslavy 154. výročia založenia Matice slovenskej sa začali vzdaním holdu prvému kodifikátorovi slovenčiny Antonovi Bernolákovi a zasadením matičnej lipy. Súčasťou Národných matičných dní v Trnave bola aj vedecká konferencia „Slovensko v súradniciach času“. Hovorilo sa na nej aj o členstve Slovenska v Európskej únii.