Slovensko má podobne ako naši susedia šťastie na prírodné bohatstvo v povodí Dunaja. Kým Rakúsko a Maďarsko si toto územie chránia a využívajú na turizmus, Slovensko ho dlhodobo zanedbáva. Bratislavský kraj sa však snaží o zmenu. Lužné lesy v povodí Dunaja chce vyhlásiť za Národný park Podunajsko.