V Košiciach sa konal medzinárodný filmový festival Golden Beggar. Náš kolega z televízie spomedzi mnohých producentov vyhral cenu za film Príbeh vínom písaný – Ferdinand Fussmann. Tento dokument po premiére v Slovenskej televízii vysielala aj naša Západoslovenská televízia.