Pred štyrmi rokmi potrápila obyvateľov Píly silná povodeň. Dnes je však táto obec pod Malými Karpatmi takmer znovuzrodená. Jej históriu a život v nej pritom môžu spoznávať aj turisti na novom náučnom chodníku.