Vyriešeniu situácie na nebezpečnej križovatke pri Novej Dedinke by malo pomôcť vybudovanie kruhového objazdu. Bránia tomu ale nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy. Doteraz sa podarilo vykúpiť väčšinu pozemkov okrem troch árov, kde sa obec a župa dostali do sporu s ich vlastníkmi.