Pálfiovský kaštieľ v Malackách to v posledných 400 rokoch nemal jednoduché. Bol šľachtickým sídlom, ubytovňou vojenských dôstojníkov, františkánskym internátom, gestapáckym väzením, ale aj nemocnicou. Poznačilo to jeho exteriér aj interiér. Od roku 2007 kaštieľ patrí mestu Malacky, ktoré ho postupne rekonštruuje.