PERIMOST. Projekt cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Rakúska, spájajúci cyklotrasou región Pomoravia a Dolného Rakúska a naväzujúci na Medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo 13. Sprístupňuje turisticky zaujímavý región s vlastnou históriou, ponúkajúci intenzívne zážitky pre rodiny s malými deťmi i pre nadšencov horskej turistiky a cykloturistiky. Jeho súčasťou je aj vybudovanie cyklistických odpočinkových centier. Na jeho spolufinancovaní sa podielal aj Bratislavský samosprávny kraj.