Dostali sme pozvanie od sochy. Počujete dobre. Socha, ktorá vyzerá skôr ako Trójsky kôň. Navyše prichádza po vode na lodi. Tak sme sa išli pozrieť!