Známe osobnosti čítali na netradičných miestach ukážky z diel súčasnej európskej literatúry. Už po 4. krát sa v Trenčíne konala Noc literatúry.