Nočné prehliadky expozícií s pútavým výkladom kurátorov sú aktivity, ktoré pomôžu verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií, lepšie chápať význam múzeí a galérií a ich úlohy pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva. Aj trenčianske Múzeum v Trenčíne sa zapojilo do medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérii, ktoré aj tento rok prilákalo stovky návštevnikov.