V roku 2013 prišlo k najväčšiemu obmedzeniu jázd osobných vlakov na regionálnych tratiach. Na niektorých úsekoch sa jazda obnovila, no mnohé zívajú prázdnotou. Jednou z takých je aj trať z Nemšovej do Lednických Rovní.