Najlepšie je, keď sa spája teória s praxou. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa prerába časť školy v Dúbravke na detskú škôlku. Študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie tak budú mať možnosť, hneď v areáli školy, overiť si teoretické poznatky v praxi.