Bratislavský kraj podporil vznik nového viacgeneračného komunitného centra. Boli sme sa pozrieť priamo v bratislavskej Trnávke, kde sa konal deň otvorených dverí.