V slovenských domácnostiach sa stávajú počítače bežným prostriedkom a do škôl sa dostáva najmodernejšia výpočtová technika postupne. Významná softvérová firma sa rozhodla urýchliť vybavenie škôl a pomôcť výučbe informatiky darovaním výpočtovej techniky do celej triedy.