V Bratislave sa po prvý raz stretli archivári, múzejníci a knihovníci z celého Slovenska na jednom mieste. Spojila ich konferencia o vytváraní synergie v oblasti jednotlivých pamäťových inštitúcií Memory 2015