Časopis, Radničné novinky je už 20 rokov súčasťou života obyvateľov Trnavy. O úspešnosti tohto periodika svedčí i jeho pozitívne hodnotenie agentúrou Transparency Internacional Slovensko.