Jar priniesla i novootvorený park v centre Trnavy. Ten nesie názov podľa panovníka Bela 4-tého, ktorý Trnavu povýšil na kráľovské mesto.