O diaľničnej križovatke Tribalvina sa rozhodne najneskôr v novembri. Konečnú podobu technického riešenia križovatky aktuálne prehodnocuje pracovná skupina zložená z odborníkov v oblasti dopravného plánovania a inžinierstva, ktorá pripravuje stanovisko.