Chystá sa vznik Národného parku s názvom Podunajsko. Je to územie okolo Dunaja priamo v hlavnom meste. Mať takéto územie priamo v hlavnom meste nie je úplne bežné. Podporili poslanci Bratislavského kraja vznik takéhoto územia?