Neutešený stav najvyťaženejšej cesty III. triedy v Bratislavskom kraji medzi obcou Rohožník a mestom Malacky robil vrásky všetkým jej užívateľom. K vyriešeniu tejto nepriaznivej situácie sa stretli v Rohožníku kompetentný zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, Regionálnej správy ciest a obce Rohožník.