Holokaust. Najtemnejšie obdobie našej histórie počas ktorého štát prenasledoval a vraždil etnické, náboženské, či politické skupiny. Obete boli v tom čase iba číslami. Každoročne si ich pripomíname čítaním mien z deportačných listov. Je to akési pripomenutie obetí neľudského správania a memento pre budúce generácie, aby premýšľali nad tým, kam až siaha extrémistická ideológia.