Ocenenie pre najvýznamnejšie osobnosti kultúrneho a spoločenského života, vďaka ktorým sa o Slovensku šíri dobré meno v zahraničí. Na Beckovskom hrade si ho prevzala aj profesorka Eva Blahová.