Budeme hovoriť zase o vode. Keď je vody málo, tak si ju dovezieme. Ale keď je vody viac ako veľa, tak je problém. Povodne v minulých rokoch nás riadne vytrápili. Aj preto odborníci pracujú na systémoch ochrany pred povodňami.