V dôsledku znečistenia životného prostredia zomrie 13 miliónov ľudí na svete. Je doležíte, aby bolo znečistenie odstránene a nebezpečie by sa minimalizovalo. Spôsoby na jeho minimalizáciu riešia i v meste Malacky.