V roku 1950 sa z 23 osád bošáckych kopaníc zrodila nová obec, ktorá dostala pomenovanie Nová Bošáca. Spomienka na vojakov, ktorí zahynuli v týchto miestach, je pretavená do pamätníka. Každoročne sa však pietneho aktu zúčastňujú aj zástupcovia ruskej národnostnej menšiny na Slovensku.