Organizátori a predstavitelia Spoločnosti Alexandra Dubčeka, ako aj občianske združenie Zdravá spoločnosť sa snažia priblížiť osobnosť a dielo A. Dubčeka mladým ľuďom prostredníctvom tvorivej aktivity – súťaže v rečníckych prejavoch. Súčasná spoločenská situácia ukazuje, že je potrebné zvýšiť záujem obyvateľov Slovenska o svojich veľkých politikov, ako aj o významné osobnosti slovenských dejín.