Aj tento rok spoločnosť Fedinanda de Martinenga odovzdávala ocenenie Krištáľového srdca. Odovzdávanie ocenení v Primaciálnom paláci sa nieslo v znamení slovenského fenoménu – drotárstva.