Postaviť sa pred obecenstvo a porotu a začať recitovať, nie je určite jednoduché. Svoje o tom vedia aj účastníci postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy z okresov bratislavského kraja.