Odborové zväzy USA a Kanady sa pred vyše 130 rokmi rozhodli, že budú spoločne presadzovať osemhodinový pracovný čas – a 1. mája 1886 spustili generálny štrajk za splnenie tejto požiadavky. O dva roky neskôr vyhlásil Medzinárodný zjazd socialistov v Paríži na pamiatku obetí Chicagských udalostí 1. máj za celosvetový sviatok práce. V roku 1919 bol prvý máj vyhlásený za štátny sviatok aj v Československej republike.