V Chtelnickom kaštieli sa konali Tereziánske slávnosti. Návštevníkov privítala Mária Terézia na koči, remeselné trhy, či rytierska cesta. Veď napokon, poďte sa s nami pozrieť do Chtelnice.