Saleziánske stredisko v Petržalke hľadalo mladé talenty. Súťaž sa konala v rámci osláv zakladateľa rádu Saleziánov dona Bosca. Svoje nadanie mohol ukázať každý, podmienka bola jediná – preniesť vystúpenie do sveta rozprávok.