Na Slovensku sú obce a mestá, ktoré sa viažu na Cyrilometodskú tradíciu z čias Veľkej Moravy. Svätí Cyril a Metod našli telesné pozostatky štvrtého pápeža Klimenta, ktoré preniesli do Ríma. A práve pápežovi Klimentovi je aj zasvätený kostol v Močenku. Okrúhle oslavy si pripomínali počas dvoch víkendov v Močenku pri Nitre.