Už v minulosti atmosféru začiatku Nového roku dotvárali mládenci streľbou a praskaním bičom. V súčasnosti sa obloha nad mestami, mestečkami i dedinami o polnoci rozžiari ohňostrojom. No nie je tomu všade tak. V záhorskej dedinke Závod si už niekoľko rokov blahoželajú k novému roku až o 17 hodín neskôr. Opýtali sme sa prečo je tomu tak.