Dni Nového roka 2016 pribúdajú a naše spomienky na tradičné oslavy pri jeho príchode sa strácajú. Vraciame sa k oslavám Nového roka do záhorskej obci Závod, kde túto udalosť – na rozdiel od ostatných miest a obcí Slovenska – prežívajú predsa len netradične.