Nový náučný chodník pre všetkých milovníkov turistiky. V Prašníku sa ho podarilo vybudovať miestnemu občianskemu združeniu. Chodník vznikol prácou dobrovoľníkov a bude slúžiť nielen turistom, ale aj deťom zo základných a stredných škôl na neformálne vyučovanie v prírode.