V mestskej casti Raca otvorili novy denny stacionar pre seniorov. Za pritomnosti kvalifikovaneho personalu zariadenie poskytuje siroku skalu socialnych sluzieb