Stále nie je známe, kedy začnú v našom hlavnom meste platiť nové pravidlá parkovania. Aby sa nová parkovacia politika dostala do platnosti, Bratislava musí schváliť dodatok k štatútu hlavného mesta. Ten však na uplynulom zastupiteľstve na programe nebol.