Keď chceme mať dobré výsledky v športe,musíme začať pracovať s mládežou čo najskôr. Na súťaži International Slovak Open Malacky 2017 v stolnom tenise si mohli naši športovci porovnať svoje schopnosti s rovesníkmi zo zahraničia.