Z Pálffyho kaštieľa sa presunieme do Pálffyho paláca v Bratislave, kam zavítala putovná výstava „Plastiky malého formátu“. Na vlastné oči sa môžete presvedčiť, že veľké umenie sa dá robiť aj z malých vecí.