Najveselšie obdobie fašiangy strieda štyridsaťdňový pôst. Pred škaredou stredou sa ukončia všetky zábavy a svet sa vráti opäť na rok do starých koľají. Na poslednej fašiangovej zábave sa preto predvádza symbolické pochovávanie basy. Vo Vysokej pri Morave ju poznajú pod názvom ženský chmat.