Janka Poláková je významnou osobnosťou v oblasti kultúry a literatúry. Angažuje sa i v mnohých spoločenských a kultúrnych inštitúciách. Pri príležitosti jej významného jubilea Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v spolupráci s ďalšími organizáciami usporiadala slávnostné popoludnie, ktoré nieslo názov Pocta knihovníčke a literárnej propagátorke.