Koncom januára sme si pripomenuli Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. O holokauste, ktorý bol historicky a morálne zlomovou udalosťou v histórii ľudstva, sa Ľuba Lesná rozprávala s riaditeľom Dokumentačného strediska holokaustu Jánom Hlavinkom.